coaching
 

BEDRIJVEN►COACHING

 

INDIVIDUELE COACHING

Zorgt voor een maximaal resultaat.

Geeft inzicht in het eigen functioneren, versterkt het vertrouwen, de betrokkenheid, de inzet, de prestaties.

Kan u als leider of teamgenoot  vleugels geven 

 

 

INDIVIDUELE COACHING OP MAAT, lees meer .... 

 

INDIVIDUELE WORKSHOP, lees meer ...

 

ANTI-STRESS COACHING, lees meer ....

 

COACHING SAMEN UIT JE BURNOUT, lees meer ...

 

NAAR INZICHT VIA INDIVIDUELE LOOPBAANGRAFIEK, lees meer ....

 

MINDFUL COACHING, lees meer ....

 

COACHING VIA DE NATUUR, lees meer ....

 

 

 

 

Ter inspiratie :

Volgens Peter Drucker leidt een productiviteitsverhoging van tien procent tot een verdubbeling van je winst! En uit onderzoek blijkt telkens weer dat productiviteit stijgt met toenemende werknemerstevredenheid.
Toch ziet nog steeds minder dan de helft van de organisaties niet de relatie tussen coachend leidinggeven en medewerkerstevredenheid en productiviteit en winst. Waarom niet?
-     Coaching wordt gezien als ‘nice to do’, en niet als ‘
need to do’ (namelijk om betere organisatieresultaten te behalen).
-     De waan van de dag/andere prioriteiten slokken alle tijd op.
-     Er is geen sponsorende leider hoog in de organisatie, dus geen duidelijk voorbeeldgedrag.
-     De heersende gedachte is dat coaching te veel geld en tijd kost.
-     De meeste managers weten gewoon niet hoe je moet coachen.

De eerste vier belemmeringen vereisen een attitudeverandering. Het vijfde punt vereist bovendien vaardigheidstraining – en bijstelling van het zelfbeeld, want veel managers denken dat ze coachend leidinggeven, terwijl hun medewerkers dat helemaal niet zo ervaren. Hoeveel tijd geven we deze managers nog? Dagen, weken, maanden, jaren? 

 

 

 

 

 

 

Waarom steeds meer mensen een business coach hebben :

 

coaching maakt je sterker, laat je optimaal presteren en biedt :

 

-     een professioneel klankbord, feedback, spiegel : geeft je vleugels

-     diepere en andere inzichten dan die op je eentje

-     specifiek op jouw thema afgestemde bruikbare concrete tips en technieken

-     discretie en vertrouwen , ook voor waar je met niemand over durft spreken

    motivatie, ondersteuning en begeleiding om je keuzes te bepalen

        en je doelen te bereiken

-     een structuur, begeleiding, ritme in je weg naar je doel

    vakmanschap en ervaring waardoor je veel lectuur en de valkuilen en de

       ontmoediging van je eigen zoektocht vermijdt

-     een brede waaier, zodat je wegen en richtingen exploreert

       waar je soms zelf niet aan denkt

-     versterking van je persoonlijk meesterschap en hierdoor je zelfvertrouwen

-      een snelle evolutie en ontwarring van je knopen ! 

 

Studies wijzen uit dat steeds meer werknemers en bedrijfsleiders een coach verkiezen boven cursus volgen.