mindfulness praktische gegevens
 

MINDFULNESS , met Ria Verplancke

 

 

 

 

 

Heb je de indruk dat het leven aan je voorbij gaat, een loopje met je neemt ?

Mindfulness helpt om de kwaliteit van je leven en je werk te verbeteren en geeft je terug greep op je leven.

Een training naar een vrij, vol en bewust leven, in het NU. Aandacht brengen naar het moment is een vaardigheid die je kan trainen en dé start is bij elke zakelijke, emotionele, mentale, intuïtieve of spirituele groei.

Bij jezelf voelbare effecten van een mindfulnesstraining  : je piekeren en lastige emoties nemen af en je versterkt je psychische weerbaarheid, geheugen, authenticiteit, intuïtie, concentratie, aandacht, vertrouwen, humor, creativiteit, energie, mentale veerkracht, stressbestendigheid, weerbaarheid bij pijn.

Wetenschappelijk gemeten effecten : je traint je brein en dit verbetert het functioneren van je hersenen en van je lichaam, je emotionele en mentale weerbaarheid, je intuïtieve vaardigheden

 

Mindfulness brengt westerse en oosterse inzichten over psychologie en bewustwording samen.

Hoe  werkt een mindfulnesstraining ?

Via aandachtsoefeningen, concentratie, gedragspsychologische technieken, meditatie, adem-  en lichaamsbewustzijn leer je bewuster te kiezen hoe je omgaat met de stroom van je gedachten, emoties en sensaties in je lichaam. Je krijgt inzicht in je geest, laat het verleden en de toekomst waar deze horen, en komt steeds meer toe in het nu. We gebruiken een wetenschappelijk onderbouwde methode om stapsgewijs met minder spanning in het leven te staan.

Hoe wordt een training opgebouwd ?

Elke wetenschappelijk ontwikkelde vorm van mindfulnesstraining  kent dezelfde opbouw.

            1. stabilisatie,  concentratie en bewuste en open aandacht.

2. technieken inzake omgaan met emoties, gedachten, veerkracht, energie, stress.

3. de gekozen focus (het toepassingsgebied) bepaalt het vervolg van je training  : psychische gezondheid,  je leven, je emoties, je gedachten, je mentale veerkracht, je energiebalans, je werk, relaties, communicatie, je intuïtie en wijsheid, opvoeding. 

 

Wat wordt concreet van jou verwacht ?  

Interactieve wekelijkse bijeenkomsten (oefenen, sturen, feedback)  

+  oefeningen thuis :  formele oefeningen (ttz aan de hand van gedicteerde oefeningen) en informele (ttz integratie in je dagelijks leven).  Je leert steeds beter je automatismen kennen en je blokkades en je ontwikkelt een mindful levenshouding. Hierdoor ga je steeds makkelijker om met wat op je afkomt en je kan steeds meer aan.

Praktisch :

Trek soepele kleding aan en engageer jezelf om ook thuis te oefenen. Ken je nu een persoonlijke crisis, dan kan je best de mindfulnesstraining uitstellen tot je stabieler bent. Bij twijfel hierover kan je contact nemen met de trainster : Ria Verplancke; ria@uwnatuur.be

Begeleiding :

Ria Verplancke is degelijk opgeleid tot mindfulnesstrainster en geeft al vele jaren trainingen, zowel voor particulieren als  in bedrijven. Ze werkt ook vaak in opdracht van ITAM BVBA.

Waar  :

Alle groepstrainingen gaan door bij Ria Verplancke, waterputdreef 15A, 8020 H rtsberge 

Ik kom ook ter plaatse in je bedrijf of organisatie.

Een mindfulnesstraining kan ook indidivueel gevolgd worden in Hertsberge, waterputdreef 15A, Hertsberge.

Ook individuele mindful en mental coaching  is mogelijk :  in Hertsberge, waterputdreef 15A. 

Meer informatie  bij Ria Verplancke, www.uwnatuur.be, bureau.verplancke@pandora.be  

       050 280082 – 0495 938 613