je hart als dirigent van je leven
 

LEARNING►HARTCOHERENTIE

HARTCOHERENTIE : je hart als dirigent van je leven.

Volgens steeds meer studies is ons hart ook qua gedrag en biochemie onze centrale factor  omdat het  sneller reageert dan onze hersenen en onze hersenen aanstuurt.  Daarom deze training naar hartcoherentie - ttz harmonie tussen hart/hersenen/lichaam. Ik gebruik hiervoor wetenschappelijk onderbouwde en erkende technieken, die ook eenvoudig en effectief zijn en nu ook vaker ingezet worden in medische kringen. 

 

Na de training weet je hoe je hart en je hersenen op elkaar af te stemmen en kan je  ahw automatisch via de ademhaling en evt muziek hartcoherentie  bij je activeren.

 Hartco

 

Het hartbrein .  

 

  Je hart is niet enkel je fysische motor.  Het neuraal netwerk rond het hart wordt het hartbrein genoemd en zorgt ervoor dat volgens wetenschappers ook mentaal, emotioneel, energetisch het  hart de centrale factor blijkt

 

                                                    Hoe het hartbrein beïnvloeden ? 

 

Hartcoherentie of een coherent hart betekent harmonie tussen lichaam, hoofd en hart  - dit is dé manier om stress de baas te blijven.   Het hartbrein regelt de communicatie met onze hersenen via het veranderlijk hartritme. De veranderlijkheid van dit ritme hangt samen met je gedachten/emoties/ademhaling. Als je ademhaling aan een aantal kenmerken beantwoordt, in combinatie met specifieke gedachten en emoties, kom je tot hartcoherentie.   Hartcoherentie-oefeningen zijn simpel en effectief.

                 

 

In dit programma oefenen we gestructureerd hartcoherentie in.
We komen via zeer lichte lichaamsbeweging naar hartfocus

en gaan dan over naar een specifieke ademhalingstechniek.

Daarna  integreren we het gezond regelen van emoties en gedachten.

Vervolgens oefenen we stapsgewijs, in elke sessie een beetje verder, hoe ademhaling - emoties - hartritme op elkaar af te stemmen.

Je krijgt ook lichte oefeningen mee voor thuis (elke dag op jezelf ca 3 x 3 minuten) , zodat je hartcoherentie na een aantal weken als vanzelve bij je geïnstalleerd is en zonder inspanning kan geactiveerd worden.

Parallel leer je ook die muziek (her)kennen die door combinatie van ritme en frequentie het hartritme aantoonbaar positief beïnvloedt.

Het gaat hier om een wetenschappelijk uitgebouwd programma, waar medische kringen steeds vaker naar doorverwijzen 

 

 

                                                Waarom  hartcoherentie oefenen ?

 

Steeds meer studies tonen aan dat het hart sneller reageert dan onze hersenen en dus onze centrale factor is . Emoties , voelen, stuurt ons krachtiger en sneller dan ons brein. Het hart heeft dus meer impact op ons dan ons brein.

 

Wetenschappelijke studies wijzen steeds meer aan dat niet het brein, doch wel het hart onze reacties, ons geheugen en onze beslissingen stuurt. 

 

Het hart en onze emoties reagereren sterker en sneller op gebeurtenissen en zijn ons denken te snel af. Einde vorige eeuw ontdekten wetenschappers informatie omtrent het neuraal netwerk rond ons hart, dat sterker is dan de hersenen.  Informatie uit ons hartbrein  zet in de hersenen biochemische en elektrische reacties in gang , zoals regelen van bloeddruk, psychische weerstand, emotionele weerbaarheid, ons denken,  ademhaling, aanmaak stresshormonen. Het hart reageert niet steeds op signalen van onze hersenen. Andersom reageren onze hersenen wel steeds op signalen vanuit ons hart. Ons hart is dus onze basis voor voelen/denken/doen.


 

                                            Naar een evenwicht tussen denken en voelen.

 

Regelmatig hartcoherentie oefenen zorgt voor een helder hoofd, een wakker lijf , een evenwichtig zenuwstelsel en een coherent hartritme. 

 

 

Emoties beïnvloeden je lichaam, energie, gedachten en relaties.  Ervaar je vaak emoties als boosheid, frustratie, woede, ergernis, dan reageert je zenuwstelsel te actief, met negatieve gevolgen op je immuniteitssysteem, je denken, je communicatie, je fitheid, je hartslag, je bloeddruk. Ervaar je emoties als waardering, vreugde, verbondenheid, dan zorgen die voor evenwicht in het zenuwstelsel. Hartcoherentie gebruikt  voor elkeen toegankelijke oefeningen om vooral via de ademhaling gericht positief te leren voelen (verschilt van positief denken, waar de laatste jaren zoveel nadruk op ligt).

 

Het autonoom zenuwstelsel verbindt het hart, het brein en het lichaam met elkaar. Hartcoherentie is gebaseerd op het inzicht dat we ons autonome zenuwstelsel  gericht kunnen beïnvloeden. Het bewust veranderen van onze emotionele gesteldheid heeft een gunstige invloed op de wisselwerking tussen hart en hersenen. In dit hartcoherentie-programma veranderen we onze emoties als vanzelve via onze adem. Wanneer mensen oprecht positieve gevoelens ervaren, wordt het hartritme coherent, wat samengaat met reductie van stresshormonen en verlaging van de bloeddruk.  Het autonome zenuwstelsel verbindt het brein, het hart het lichaam met elkaar. Het autonome zenuwstelsel werkt onbewust en bestuurt onder meer de hormoonafscheiding en de werking van organen en klieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe oefen je hartcoherentie ?

 

- het gaat hier om een praktische oefenreeks om gestructureerd en stapsgewijs tot hartcoherentie te komen via afstemmen van je ademhaling, hart en je hersenen.

 

 

- kan individueel en in groep, of op maat

 

 

- data en uren voor groepssessies : zie agenda.

lente 2014 : 6 weken basistraining  7,14,21,28 mei en 4 en 11 juni 2014, 19u30-21u, Hertsberge, 130 €                     

 

- We oefenen daarna ook op afgesproken tijdstippen.

 

 

- Onderzoeken wijzen aan dat als je zes weken één uur per week oefent, er reeds invloed op je hartritme kan vastgesteld worden

 

 

- Bij de oefeningen tot hartcoherentie gebruiken we vooral ademhalingstechnieken om je zenuwstelsel in evenwicht te brengen en bewust positieve  gevoelens op te roepen, met positieve gevolgen op je immuniteitssysteem, je denken, je geheugen, je communicatie, je coördinatie, je energie, je bloeddruk, je hartslag, je fysische en mentale weerstand. Je leven loopt soepeler, energieker, creatiever, constructiever.

 

Wetenschappers ontdekten dat het hart zijn eigen onafhankelijke zenuwstelsel heeft, dat via de zenuwen communiceert met de hersenen.

 

 

 

- Wetenschappelijk werd bewezen dat ons hart een grote rol speelt bij leerprocessen, minder stress, meer concentratie,helderder inzicht, minder aggressie. Via Hartcoherentie leren we omgaan met onze emoties via de intelligentie van het hart. Er ontstaat een kalmerend en harmoniserend effect op het zenuwstelsel en er ontwikkelt zich een evenwicht tussen de hersenstam en de hersenschors.

 

 

Je krijgt ook meer innerlijke kracht , waar je bij crisissen kan op vertrouwen.

 

 

 

mail ria@uwnatuur.be en ik houd je op de hoogte 

 

 

 

 

 

 

 .